Monday, July 12, 2010

Seven Names of Allah

Ya Allah,
Bukakanlah Dadaku, Mudahkan Urusanku
dan Hilangkanlah Kekakuan Pada Lidah Agar Mereka Faham Akan PerkataanKu.

Ya Allah!
Mulakan Permulaan Hari Ini Satu Kebaikan, Pertengahannya Merupakan Kebahagian dan Penghujungnya Keuntungan.

Ya Allah!
Tiada Yang dapat Memberi Kebaikan Melainkan Engkau, dan Tiada Yang dapat Menolak Kejahatan Melainkan Engkau, Tiada Daya UpayaKu.

"Seandainya engkau menyampaikan keburukan saudaramu, Jika itu benar, maka bererti kamu sudah membuka aib saudaramu, dan jika itu salah, maka engkau sudah melakukan fitnah "AL-QAYYUM,

AL-MAJID,

AL-WAHID,

AL-WAJID,

AL-AHAD,

AL-SAMAD,

AL-QADIR,

No comments:

Post a Comment