Tuesday, June 8, 2010

sebagai panduan kita dalam beribadat

Baginda rasul pernah bersabda sebagai maksud
"Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah dan sebaik-baik ajaran adalah ajaran Rasulullah. Dan sesungguhnya sejelek-jelek perkara adalah sesuatu yang diada-adakan (dalam agama), kerana sesungguhnya sesuatu yang baru diada-adakan (dalam agama) adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan."
(Hadith Sahih, riwayat Muslim no. 867).

No comments:

Post a Comment